Stredoškolák 2015

Naša škola sa zúčastnila výstavy, ktorej účelom je spropagovať všetky učebné a študijné odbory na SŠ v TSK a predovšetkým osloviť žiakov ZŠ, ktorí v tomto období rozhodujú o svojej budúcnosti. Naši študenti a pedagógovia pripravili dôstojný a atraktívny stánok prezentujúci zameranie našej školy.