Vianočný volejbalový turnaj

Už každoročne je na našej škole zvykom, že sa koná vianočný volejbalový turnaj dievčat. 21. decembra 2015 sa uskutočnil XXII. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľky SOŠOaS“. Turnaja sa zúčastnilo 14 družstiev, ktoré súťažili o Putovný pohár. Zaslúžene zvíťazili žiačky II.HB, ktoré sa stali víťazkami aj v minulom ročníku, druhé miesto patrí žiačkam IV. PS a trietiu priečku obsadili dievčatá z III. HB triedy.