Deň otvorených dverí našej školy 2016

Dňa 8. 12. 2016 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí a Konferencia spojená s prezentáciou školy a jej odborov. Cieľom podujatia bolo predstaviť študijné a učebné odbory, ktoré naša škola otvára pre žiakov v budúcom školskom roku 2017/18 a zatraktívniť odborné vzdelávanie v našom regióne.