Deň zručností

Cieľom súťaží bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí študentov školy, žiaci základných škôl mali možnosť zoznámiť sa s prácami žiakov strednej školy a odbornými prednáškami zamestnávateľských firiem prispieť k rozvoju a propagácii odborného a duálneho systému vzdelávania.