Lastovička 2016

Dňa 13. decembra 2016 sme už tradične postavili pomyselný most medzi našou školou a detským domovom Lastovička. Jedenásti študenti z I. HB triedy a traja z II. PS strávili s deťmi príjemné predvianočné popoludnie. Zabávali sme sa, tancovali, spievali, hrali sa, napiekli.