Mladý tvorca 2017

Naši študenti pripravili pútavý výstavný stánok a návštevníkom po celý čas poskytovali všetky informácie o študijných a učebných programoch, ktoré otvárame v školskom roku 2017/2018, ako aj o úspechoch a mimoškolskej činnosti školy. Súčasťou propagácie našej školy bol aj predaj výrobkov cvičných firiem o ktoré bol veľký záujem. Náš stánok navštívila aj vedúca odboru školstva a kultúry TSK Ing. Daniela Hilčíková a vyjadrila nám podporu a záujem.