Náš "čertovsky dobrý stánok" na Stredoškolákovi

Našu školu reprezentuje na tejto výstave skupina študentov a učiteľov, ktorí počas výstavy návštevníkom, žiakom ZŠ, ich rodičom a výchovným poradcom poskytovali informácie o študijných a učebných odboroch našej školy.