Praktická maturita V.HB 2017-gazdovská zabíjačka

Naši hoteláci z V.HB vniesli do praktických maturitných skúšok originalitu, mali podobu gazdovskej zabíjačky.