DOD TSK 2017

Žiaci našej školy pomáhali pri organizácii Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 2.10.2017.Sprevádzali návštevníkov župy po areáli, podávali im informácie a organizovali súťaže s odmenou. Naša Gastro komisia nachystala so žiakmi bohatý a nápaditý catering s profesionálnou obsluhou na vysokej úrovni pre všetkých návštevníkov župy.Boli sme ocenení za súťaž J.M.Hurbana. Kaderníčky a kozmetičky boli hrdinami remesla a šikovnými rukami upravili návštevníkov. A mnoho ďalších aktivít.