Európsky deň 112

Naši žiaci odboru BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, tried I.PE a IV.EM, sa zúčastnili Európskeho dňa 112. Cieľom je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek, a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.