Kurz finančnej gramotnosti Zlatá tehlička 2018

Každoročný kurz finančnej gramotnosti "Zlatá tehlička" úspešne abosolvovala trieda 1.PE, žiaci študijných odborov obchod a podnikanie (ekonomické zameranie) a BOZP (technicko-ekonomické zameranie) v dňoch 21. 5. - 25. 5. 2018 pod záštitou lektorky Ing. Kataríny Vavríkovej a učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Adriany Blahovej.