Medzinárodný deň gramotnosti na Jilemáku 2017

Vyhrali: IV.RŠ a II.CD. Študenti našej školy sa počas tohto dňa zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých otestovali svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti v rámci počítačovej, informačnej, finančnej, čitateľskej, zdravotnej, športovej a matematickej gramotnosti.