Odborná exkurzia v pivovare Lanius

študenti III. PS odbor Obchod a podnikanie zúčastnili exkurzie v trenčianskom pivovare Lanius. Pán Sládek J im ochotne a pútavo porozprával všetko o pive, ktorého výroba v Trenčíne siaha až do roku 1380. Ukázal študentom výrobné priestory, podrobne popísal zariadenie a suroviny, z ktorých sa pivo varí, ako aj celý technologický proces.