Vianočný volejbalový turnaj 2017 o pohár riaditeľky školy

Uskutočnil sa XXIII. ročník celoškolského volejbalu dievčat o Putovný pohár pani riaditeľky SOŠOaS. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré reprezentovali svoje triedy.Svoje prvenstvo potvrdila IV.HB