1. miesto v celoslovenskej súťaži „Xpert v umení čapovať – 2019 – MS juniorov“

Najlepšie čapovať rezané pivo sa podariloKataríne Bučkovej zo SOŠ obchodu a služieb z Trenčína. Súťaž pozostávala z dvoch súťažných disciplín. Prvý deň súťaže okrem odbornej exkurzie vo firme Heineken Slovensko, a.s. v Hurbanove si súťažiaci preverili svoje vedomosti o pive v písomnom teste. Druhý deň nasledovala druhá súťažná disciplína, ktorá pozostávala z predvedenia praktických zručností v umení čapovať.