5. ROČNÍK KRAJSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER RÉTOR

61 mladých rečníkov zo stredných škôl Trenčianskeho kraja súperilo v dvoch disciplínach. Témou pripraveného prejavu sa stal citát M. R. Štefánika: „Veriť, milovať, pracovať" / „Trust, Love, Work".