EKOoddychová zóna na JILEMÁKU

Súčasťou realizácie projektu bola revitalizácia existujúcej zelene, výsadba okrasných kríkov a osadenie lavičiek vyrobených zo 100% recyklovaného plastu. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť plnohodnotné a aktívne využívanie uvedeného priestoru žiakmi, rodičmi a návštevníkmi školy.