Jilemák oslavoval multijazyčnosť

26. september sa už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy nesie v duchu jazykovej rozmanitosti v európskych krajinách. Cieľom tohto dňa je podnietiť milióny Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj „Jilemák“ - Stredná odborná škola obchodu a služieb na ulici Jilemnického v Trenčíne, v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa už niekoľko rokov pripája k týmto oslavám, aby podporila interkultúrne porozumenie a bohaté kultúrne dedičstvo nášho kontinentu.