Kríž Butkov - Milión detí sa modli ruženec

Študenti II. PE, II.HB a II.MOZ putovali v októbri 2018 v rámci náboženskej exkurzie do Sanktuária Božieho milosrdenstva, na horu Butkov do Ladiec - najmladšieho pútnického miesta na Slovenku.