Pivný kurz Beer Academy 2019

Žiaci nadobudli teoretické vedomosti z oblasti výroby piva a praktické zručnosti v čapovaní na 3 rôznych výčapných kohútoch a tiež v narážaní sudov a údržbe výčapného zariadenia. Posledný deň si žiaci prevereli nadobudnuté vedomosti a zručnosti vedomostným testom a praktickými ukážkami, za čo získali certifikát a traja najlepší aj vecné odmeny.