Po stopách Hugolína Gavloviča

Dňa 22. 05. 2019 a 31.05 2019 sa študenti prvých ročníkov našej školy zúčastnili exkurzie v Pruskom. Navštívili i pozreli sme si farský kostol sv. Petra a Pavla a kláštorný kostol sv. Juraja. Najväčším prínosom pre študentov boli informácie o barokovom spisovateľovi Hugolínovi Gavlovičovi.