Mikuláš pre poslušné detičky z detského domova 2019

Študenti krúžku Ži zdravo Mikuláša pre deti z Centra pre deti a rodiny (nám známeho ako Lastovička). Prváci z odboru obchod a podnikanie a obchodný pracovník pripravili pekný program. Detičky sa trošku báli čerta, ale anjelikovi a Mikulášovi zarecitovali pekné básničky a zaspievali, za čo dostali balíčky so sladkosťami. Spolu sme sa zahrali spoločenské hry. Malé pohostenie nám pripravili naše cukrárky.