Valenetínky školský turnaj vo volejbale 2020

1. miesto obsadili najstarší študenti našej školy V. HA trieda, 2. miesto patrí ich mladším kolegom z II. HA triedy a 3. miesto si vybojovali študenti zmiešaní z dvoch tried I. AC a I. BS.