Zážitkové učenie - 28. október Medzinárodný deň školských knižníc 2019

15. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa konal aj na našej škole. Žiaci III.HA a V.HA triedy pod vedením pani učiteľky Katky Ľahkej pripravili na škole „GALAVEČER“ pri príležitosti 145. výročia narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Zážitkové učenie sa mali možnosť žiaci prežiť v školskej knižnici. ESCAPE GAME úniková hra im umožnila zorientovať sa v priestore, nájsť stopy, indície, rozlúštiť hádanky, dostať sa zo zatvorenej miestnosti. Najúspešnejší v hre boli žiaci III.PE odboru obchod a podnikanie.