Najmaska Jilemaku 2021

27. októbra 2021 prebehlo vyučovanie na Jilemáku trochu netradične v Halloweenských maskách. Kreativita žiakov bola bezhraničná, potešila nás bohatá účasť, aj Váš záujem o spríjemnenie si preddušičkového času v škole. Vyhodnotili sme a špeciálnymi halloweenskými sladkosťami odmenili: 1. Triedu s najväčším počtom zamaskovaných žiakov = I.NP, 2. Masku zloženú s najväčšieho počtu účastníkov= Bieli jednorožci z III. HA, 3. Najmasku školy = najviac bodov v celoškolskom hlasovaní získala Radka z III.PRZ.