Úspech baristiek - odbor hotelová akadémia - na celoslovenskej súťaži „Slovak Barista Cup junior" 2022, Incheba Bratislava