Európsky deň jazykov 2022, Svetový deň cestovného ruchu 2022

EDJ: Od pondelka 26. 9. 2022 po celý týždeň sa žiaci na hodinách cudzích jazykov oboznamovali s významom a posolstvom tohto podujatia, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Komisia gastronomických predmetov cestovného ruchu v spolupráci so školskou knižnicou pripravila pre žiakov výstavu kníh s cestovateľskou tematikou, turistických bedekerov a časopisov, premietanie cestopisných dokumentárnych filmov a súťaž pod názvom ,,Najzaujímavejšia fotografia z prázdnin".