Návšteva Francúzskeho inštitútu a historických pamiatok v Bratislave