Návšteva Rakúskeho inštitútu v Bratislave -II.HA

Dňa 24.5. nemčinárska skupina triedy II.HA spolu s pani učiteľkou Fronkovou navštívili Rakúsky inštitút v Bratislave.