Stredoškolák 2022

Z výstavy sme si odniesli nielen zážitky z výnimočnej atmosféry, ale aj 3 vzácne ocenenia: Cenu za najlepší stánok – Cena publika, Cenu poroty – umelecký exponát, Najlepšie promovideo školy.