Súťaž v písaní na počítači - školské kolo 2023

Žiaci našej školy si opäť overili rýchlosť a pohotovosť svojich prstov. 28 žiakov súťažilo v písaní na PC v kategórii začiatočník - 1. ročník a v kategórii pokročilý - 2. ročník. Víťazi: Allan Mičega (I. P) ; Sindy Malíková (II. P)