Žiaci putovali na Butkov v roku 2022

Dňa 18.10.2022 sme sa s triedami I.HA, I.P a I.ER zapojili do celosvetovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Za krásneho jesenného farebného počasia sme putovali na horu Butkov.