130. výročie školy

Dôstojná, krásna oslava 130. výročia existencie školy na "Jilemáku"