Praktická maturita hotelákov 2019 - Potulky časom

Praktickú maturitnú skúšku zložilo 59 študentov dvoch tried odboru hotelová akadémia, ktorí svoje zručnosti predviedli pred viac ako dvesto hosťami. Podujatie sa nieslo v duchu názvu „Potulky časom". Priestory sa zmenili rozdelením do 4 častí – 4 dôležitých etáp či období – 1. republika, ľudové obdobie tradícií a zvykov, socializmus a súčasnosť. Každý priestor rozprával svoj životný príbeh zakotvený v danej dobe, každý priestor ponúkal jedlá, nápoje a špeciality všakovakých druhov preň typických.