Učebný odbor cukrár

3-ročný učebný odbor 2964 H cukrár