Dobová hostina z obdobia renesancie na Trenčianskom hrade

Zverejnené: 27. 4. 2016; PH studio V priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho hradu sa za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku uskutočnila netradičná praktická časť maturitnej skúšky študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín na tému Dobová hostina z obdobia renesancie Praktická maturitná skúška študijného odboru hotelová akadémia v škol. roku 2015/2016.