Kam na strednú školu? Študuj u nás!

Promo video o odboroch na SOŠ obchodu a služieb, Ul P. Jilemnického 24 v Trenčíne