Rozlúčka s maturantmi 2014

Žiaci Jilemáku pripravili program pre odchádzajúcich maturantov :)