UŽ VIEŠ ČÍM BUDEŠ ? Chceš získať vzdelanie v moderných a perspektívnych odboroch? PRÍĎ K NÁM !

Propagačné video Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín. Informuje vás, aké odbory sa na našej škole študujú a prináša záznam zo života školy, hlavne z praktického vyučovania, kde žiaci uplatňujú svoje vedomosti a nadobúdajú zručnosti. Poďte s nami na "Jilemák".