Čo je SOČka

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti práce.

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol  a pomáhal mu po praktickej stránke.

A čo takáto práca dá študentovi?!?

·        Naučí sa prezentovať svoje vedomosti a nápady

·        Získa zručnosť v práci na počítači

·        Podobné práce môžete robiť ako záverečnú prácu na MS alebo bakalársku prácu na VŠ, takže si môžete vyskúšať, ako to vlastne bude v budúcnosti

Nič nemôžete stratiť, naopak  získať - skúsenosť, sebavedomie, výhru.

Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka. Zachovávajú sa tradície pôvodnej československej SOČ – ky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky naďalej pretrváva spolupráca formou výmenných účasti žiakov oboch republík na celoštátnych kolách SOČ vo vybraných súťažných odboroch.

Súťažné odbory SOČ 2023/2024 – 46. ročník

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa štatistika)

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo, farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa dopĺňa interiérový dizajn)

11 Informatika

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15. Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30