REVOLUTION TRAIN

Súčasťou výchovy a vzdelávania na našej škole je aj prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania sa žiakov. Medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti protidrogovej prevencie patrí tzv. Protidrogový vlak / Revolution train.

Dňa 4. 5. 2023 sa žiaci našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili tejto aktivity a navštívili Protidrogový vlak v Trenčíne.

Protidrogový vlak ponúka pre žiakov program primárnej prevencie, ktorý zaručene nenudí. Je určený predovšetkým žiakom vo veku 12-17 rokov. Návštevníkov táto inovatívna projekcia vtiahne do prostredia závislostí a donúti ich premýšľať o tejto problematike a tiež o zodpovednosti nie len k vlastnému životu.
Unikátne prostredie vlaku ponúka možnosť okamžitej neformálnej diskusie s vrstovníkmi, učiteľmi a odborníkom. Táto debata je vďaka neobvyklému prostrediu a silným vnemom živšia, otvorenejšia a úprimnejšia ako pri klasickej prednáške na pôde školy.

Návštevníci vlaku počas prehliadky zapojením všetkých zmyslov získavajú informácie a pohľad na legálne a nelegálne drogy a závislosti a zároveň sú inšpirovaní k pozitívnym životným rozhodnutiam.

Ďakujeme za sprostredkovanie tejto skúsenosti a určite odporúčame žiakom a pedagógom, aby sa v budúcnosti tejto aktivity zúčastnili.

Mgr. G. Santová, Mgr. M. Masárová

https://trencin.sk/aktuality/protidrogovy-vlak-zastavi-aj-v-trencine/


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30