"Vyhni sa dlhu" video IV.HB obsadilo 3. miesto v súťaži FinQ Majster 2021

<<späť na Súťaže  |  23.11.2021
Cieľom sútaže je prispievať k rozvoju finančnej gramotnosti žiakov. Úlohou pilotnej triedy IV.HB bolo prostredníctvom videa pod názvom "Vyhni sa dlhu" prezentovať kritické myslenie v oblasti financií.

V rámci programu FinQ sa žiaci triedy IV.HB zapojili do sútaže FinQ Majster.

Cieľom sútaže je prispievať k rozvoju finančnej gramotnosti žiakov. Úlohou pilotnej triedy IV.HB bolo prostredníctvom videa pod názvom "Vyhni sa dlhu" prezentovať kritické myslenie v oblasti financií. Hodnotiaca komisia posudzovala výstupy na základe týchto kritérií: súlad vypracovania zo zadaním, technické spracovanie, odborná správnosť navrhovaného riešenia.

Žiaci 4.HB v silnej konkurencii obsadili 3. miesto

-Ign. M. Krajčová a IV.HB-