SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne má dlhoročnú tradíciu. Počas svojho fungovania pripravila a vyškolila mnohých pracovníkov gastronomických zariadení a služieb. Jej prioritou je kvalitné vzdelávanie v moderných učebniach vybavených didaktickou technikou a praktická príprava v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil. V súčasnosti škola spolupracuje s rôznymi partnermi, vďaka ktorým majú študenti možnosť získavať viac praktických skúseností, či už v slovenských alebo zahraničných hoteloch a obchodných prevádzkach.


Dňa 6. 9. 2022 sa bude konať na Jilemáku ďalšia burza pracovného oblečenia v čase od 9:00 do 12:00 hod.
Program Viac ako peniaze 2022 - certifikáty Zapojené boli odbory obchod a podnikanie tretí ročník, služby v cestovnom ruchu štvrtý ročník a kuchár a cukrár tretí ročník. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko a generálnym partnerom programu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Dňa 24. 6. 2022 sa bude konať burza pracovného oblečenia na Jilemáku v čase od 9:00 do 12:00 hod. Príď si vybrať, za symbolickú cenu, pracovné oblečenie pre kuchára, čašníka, hoteláka, plášte pre kozmetičku, kaderníčku... Nekupuj nové, recykluj staré!
Zúčastnili sa ho žiaci z tried: III.HA a III.HB. Plnili úlohy prvej pomoci, civilnej ochrany, topografie, ochrany prírody, plavbu na dračích lodiach po Váhu, exkurziu v HaZZ Trenčín.
Našu školu reprezentovali Viktória Ondrišková zo IV.HB a Tereza Zimová z III.PRZ. Viktória Ondrišková obsadila krásne 2. miesto.
Navštívili sme Centrum pre rodinu Žiakmi II.PR navštívili Centrum pre rodinu v Trenčíne, ktoré je miestom pre všetkých. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc.
ISIC 2022/2023 Aktualizovať ISIC pre budúci školský rok už teraz! Ak si čip nepredĺžiš nebudeš už môcť využívať dopravné zľavy cez letné prázdniny 2022!

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30