Podnety

V súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní úlohy zodpovednej osoby v TSK a v OvZP TSK hlavný kontrolór.

Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a smernicou TSK č. 4/2015.

Podnety možno podávať :

Elektronickou poštou zaslanou na adresu : hlavnykontrolor@tsk.sk

  1. Poštou na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj

           Hlavný kontrolór

           K dolnej stanici 7282/20A

           911 01 Trenčín

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie : „ Do rúk hlavného kontrolóra – Neotvárať„

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31