VYUČOVANIE

Cieľ školy:

Poskytnuť vzdelanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa v živote, pre uplatnenie sa na rýchlo sa meniacom európskom trhu práce i pri ďalšom štúdiu.

Vzdelávanie pre život, vzdelávanie prepojené s praxou, odrazový mostík k celoživotnému vzdelávaniu.

 Prehľad tried denného štúdia v školskom roku 2021/2022

Spolu 28 tried

Dĺžka

štúdia

Trieda kód odbor
Prvý ročník:
5-roč. I.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. I.PE

6352 M obchod a podnikanie

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

I.OZR

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

6355 M služby v cestovnom ruchu

3-roč. I.AD

6445 H kuchár

6456 H kaderník

I.BD

6444 H čašník, servírka

6456 H kaderník

I.AC

6445 H kuchár /duál/

2964 H cukrár

nadstavba I.NP 6403 L podnikanie v remeslách a službách
I.N

6403 L podnikanie v remeslách a službách

6421 L spoločné stravovanie

Druhý ročník:
5-roč. II.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. II.OZ

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

II.PRE

6352 M obchod a podnikanie

6355 M služby v cestovnom ruchu

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3-roč. II.DA

6445 H kuchár

6456 H kaderník

II.ADS

6456 H kaderník

6445 H kuchár /duál/

6481 H skladový operátor /duál/

II.BC

6444 H čašník, servírka /duál/

2964 H cukrár

nadst. II.N 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Tretí ročník:
5-roč. III.HA 6323 K hotelová akadémia
III.HB 6323 K hotelová akadémia
4-roč. III.EO 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6442 K obchodný pracovník /duál/
III.PRZ 6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
6446 K kozmetik 
3-roč. III.AC 6445 H kuchár /duál/
2964 H cukrár
III.AD 6445 H kuchár
6456 H kaderník
III.BS 6444 H čašník, servírka
6481 H skladový operátor /duál/
Štvrtý ročník:
5-roč. IV.HA 6323 K hotelová akadémia
IV.HB 6323 K hotelová akadémia
4-roč. IV.ZE 6446 K kozmetik
3965 M BOZP
IV.MR 6442 K obchodný pracovník /duál/
6405 K pracovník marketingu /duál/
6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
Piaty ročník:
5-roč. V.HA 6323K hotelová akadémia
V.HB 6323K hotelová akadémia

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31