Maturita 2023

Zdroj altuálnych informácií k MS 2023:

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2023

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa

EČ a PFIČ MS 2022/2023

riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.


PČOZ MS 2022/2023

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor(kód a názov) od do počet žiakov
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 17.4.2023 17.4.2023 12
6352 M obchod a podnikanie 19.4.2023 19.4.2023 11
6355 M služby v cestovnom ruchu 19.4.2023 19.4.2023 10
6323 K hotelová akadémia V.HA 28.4.2023 28.4.2023 24
6323 K hotelová akadémia V.HB 21.4.2023 21.4.2023 24
6442 K obchodný pracovník- duál 2.5.2023 5.5.2023 14
6446 K kozmetik 20.4.2023 21.4.2023 10
6403 L podnikanie v remeslách a službách 17.4.2023 18.4.2023 22
6421 L spoločné stravovanie 18.4.2023 18.4.2023 8

TČOZ MS 2022/2023

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

pre našu školu má termín: 22. - 26. 5. 2023

  • slovenský jazyk a lirteratúra
  • cudzí jazyk (podľa prihlášky na MS)
  • TČOZ teoretická čast odbornej zložky (ústne maturity z odborných predmetov)
PMK  Dátum konania MS Počet žiakov
od do
SJL1 22.5.2023 25.5.2023 67
SJL2 22.5.2023 25.5.2023 68
ANJ1 22.5.2023 25.5.2023 62
ANJ2 22.5.2023 25.5.2023 72
NEJ 25.5.2023 25.5.2023 2

Číselný kód a názov študijného odboru Dátum konania MS Počet žiakov
od do
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 22.5.2023 22.5.2023 12
6352 M obchod a podnikanie 23.5.2023 23.5.2023 11
6355 M služby v cestovnom ruchu 22.5.2023 22.5.2023 10
6323 K hotelová akadémia  22.5.2023 25.5.2023 48
6442 K obchodný pracovník- duál 24.5.2023 24.5.2023 14
6446 K kozmetik 23.5.2023 23.5.2023 10
6403 L podnikanie v remeslách a službách 24.5.2023 24.5.2023 22
6421 L spoločné stravovanie 25.5.2023 25.5.2023 8

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
 
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30