Maturita 2022

Zdroj altuálnych informácií k MS 2022:

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2022

Maturitná skúška sa riadi:

  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
  • Vyhláška č. 326 /2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
  • Sprievodca školským rokom 2021/2022
  • Základné informácie MŠ - Maturita 2022 
  • https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Termíny:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022:

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS

sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022.
Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2022 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 16. mája 2022 do 22. júna 2022.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30