PROJEKTY

Na našej škole vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III budú od školského roku 2023/2024 pôsobiť podporné profesie pedagogický asistent a školský psychológ. Spolu s internými zamestnancami školy, ktorými sú školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný ...
Projekt School Food Climate Challenge Kľúčovou aktivitou bude výzva Young Food ChangeMakers Challenge – výzva na akciu pre školy a študentov, aby vo svojej školskej komunite naplánovali a realizovali projekty, ktoré by nejakým spôsobom riešili najväčšie potravinové problémy súčasnosti a pomohli tak dosiahnuť jednu z priorít ...
Participatívny rozpočet na stredných školách v TSK V školskom roku 2022/2023 v rámci tejto výzvy si žiaci školy navrhli a odhlasovali vybudovanie krytého stojiska pre bicykle žiakov. Žiaci dostali príležitosť navrhnúť projekt, podielať sa na diskusii o rozdelení rozpočtu, budovať korektné vzťahy medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a ...
Výzva Zážitkové vzdelávanie Aj v tomto školskom roku 2022/2023 využijeme pridelené finančné prostriedky TSK na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Forma odborné exkurzie Banská Štiavnica; Bradlo, Košariská, Devín.
Enviroprojekt 2022 Cieľom projektu je rozvoj environmentálneho vzdelávania žiakov strednej školy, budovanie ich vzťahu k životnému prostrediu. Téma Enviroprojektu 2022: Predchádzanie dôsledkom zmeny klímy – prevencia povodní a sucha, dažďové záhrady, zelené steny.
Projekt Recyklohry Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení.
Program Skutočne zdravá škola Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stavovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká a ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ...
Od 1. septembra 2022 na našej škole pracuje zdravotnícky pracovník. Pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka v SOŠ obchodu a služieb Trenčín je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Peer review – Kvalita školy Projekt TSK ,,Lepší Trenčiansky kraj" s názvom ,,Peer review – Kvalita školy". V tomto školskom roku bola vypracovaná a aktualizovaná sebahodnotiaca správa školy.
Program Erasmus plus vytvára základy pre medzinárodné partnerstvá škôl V novembri 2021 sa študenti našej školy zúčastnili týždňového výmenného pobytu v rámci spoločného projektu ERASMUS+ v Strednej škole gastronomie a služeb v meste Přerov v Českej republike. Okrem našej školy, sa projektu zúčastňuje aj chorvátska stredná škola Turisticko-ugostiteljska i ...
<< < 1 2 > >>

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31