Maturita 2024

Základné informácie:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite


Zdroj altuálnych informácií k MS 2024:

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2024

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa

EČ a PFIČ MS 2023/2024

riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.


PČOZ MS 2023/2024

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor(kód a názov) od do počet žiakov
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
6323 K hotelová akadémia V.HA
6323 K hotelová akadémia V.HB
6442 K obchodný pracovník- duál
6446 K kozmetik
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie

TČOZ MS 2023/2024

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

pre našu školu má termín: 

  • slovenský jazyk a lirteratúra
  • cudzí jazyk (podľa prihlášky na MS)
  • TČOZ teoretická čast odbornej zložky (ústne maturity z odborných predmetov)
PMK  Dátum konania MS Počet žiakov
od do
SJL1
SJL2
ANJ1
ANJ2
NEJ

Číselný kód a názov študijného odboru Dátum konania MS Počet žiakov
od do
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
6323 K hotelová akadémia 
6442 K obchodný pracovník- duál
6446 K kozmetik
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31