Aktivity školy v rámci PREVENCIE - jún 2021

Aktivity školy v rámci PREVENCIE - jún 2021

V termíne 15. – 25. 6. 2021 sa na škole uskutočnili preventívne  prednášky spojené s besedou: 

 „Alkohol a alkoholizmus“

pre žiakov prvého a druhého ročníka v počte 154 žiakov. Prednáška bola zameraná na užívanie alkoholu dievčatami, na zdravotné následky užívania alkoholu na organizmus adolescenta a na následky plynúce z prichytenia políciou.

Súčasťou prednášky bol aj prieskum užívania alkoholu. (prednášajúca: Mgr. Fencíková, školská psychologička)

 

„Šikanovanie, kyberšikanovanie, kybergrooming“

prednáška bola uskutočnená pre žiakov 1. a 2. ročníka, zúčastnených bolo spolu 125 žiakov, ktorým boli vysvetlené formy, znaky, zdroje a podoby šikanovania. Ďalej kto je obeť a kto agresor, kde sa šikanovanie vyskytuje, na kom je najčastejšie páchaná, z akého prostredia pochádza agresor – zrod šikany v rodine a jej postojoch, aké následky má šikanovanie pre obeť. Šikana a jej sprevádzanie človeka životom – v rodine, pokračujúc v škole, či v rovesníckych a záujmových skupinách, neskôr na pracoviskách a v partnerských vzťahoch a rodinách (domáce násilie).

S rozvojom informačných a komunikačných technológií prišlo kyberšikanovanie, t.z. šikanovanie prostredníctvom elektronických médií, sociálnych sietí, emailu, alebo telefónu.  Žiaci boli oboznámení i s novou formou šikanovania cez sociálne siete – kybergroomingom, kde boli upovedomení o tejto nebezpečnej forme a jej dôsledkoch. Prednáška prebiehala formou diskusie a otázok od študentov, odovzdané im boli informácie, komu oznámiť a kam sa obrátiť, ak sme obeťou, alebo svedkom šikany rôzneho druhu. (prednášajúca: Mgr. Holíčková, sociálna pedagogička)

 

„Domáce násilie“

pre prvákov a druhákov v celkovom počte 109 účastníkov. Žiakom boli vysvetlené formy násilia, princíp násilia i možnosti hľadania pomoci. (prednášajúca: Mgr. Fencíková, školská psychologička)

 

Tretiaci mali možnosť debatovať o vzťahoch na prednáškovej aktivite

„Násilie v partnerských vzťahoch“

so zameraním na to, ako spoznať násilníka už na začiatku vzťahu, ako si nájsť toho správneho partnera s perspektívou do budúcnosti. Počet zúčastnených bol 68 žiakov. (prednášajúca: Mgr. Fencíková, školská psychologička)

 

Aj pre žiakov 4. ročníka a nadstavbového štúdia prebehla preventívna aktivita. Témou bolo

„Obchodovanie s ľuďmi“

so zameraním na rôzne formy novodobého vykorisťovania. Rozprávali sme sa o tom, ako sa zariadiť pred plánovanou prácou v zahraničí, na čo si dávať pozor, tiež o tom, čo robiť v prípade, keď sa dostaneme do nechcených problémov, ako si vtedy pomôcť. Počet zúčastnených – 48 žiakov. (prednášajúca: Mgr. Fencíková, školská psychologička)


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30