Oznam pre žiakov k prijímaciemu konaniu

MŠVVaŠ vydalo dokument o elektronickom zasielaní rozhodnutí.

Pozvánka na prijímaciu skúšku do študijných odborov bola rodičom uchádzačov o štúdium zaslaná elektronicky na 1. alebo 2. termín podľa podanej prihlášky.

Písomnú pozvánku na prijímacie skúšky neposielame.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka bude posielať škola tiež elektronicky do aktivovanej elektronickej schránky Edupage,  alebo na e-mail zákonného zástupcu vo forme dokumentu PDF s podpisom riaditeľky školy.

Podľa rozhodnutia ministra školstva termín na rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31